SLS podpira slovenske kmete v njihovih zahtevah za pravično ceno pšenice

Ljubljana, 13. julij 2020 – V  Slovenski ljudski stranki obžalujemo neuspešno dogovarjanje med predstavniki kmetov in predstavniki žitno predelovalne industrije ter v nadaljevanju Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij o ceni letošnje letine pšenice. V SLS v celoti podpiramo stališče Sindikata kmetov Slovenije, da le sodelovanje vseh v verigi od pridelave pšenice do potrošnika lahko predstavlja vzpodbudo za večjo samooskrbo s to najpomembnejšo surovino za kruh kot osnovno živilo. Ob tem pozivamo pristojna ministrstva, da aktivneje podprejo dogovarjanje deležnikov za pravične deleže pri ceni za vsakega od deležnikov v žitni verigi.

Ob letošnji ceni pšenice, kakršno so brez dogovora s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije objavili glavni odkupovalci pšenice, bo ob sedanji ceni kruha kmet dobil za pšenico le dobrih 5 % cene kruha. Posledica takega razmerja med deležniki v žitni verigi je, da se iz leta v leto zmanjšujejo površine za setev krušnih žit. V ilustracijo: leta 2011 je bilo 34 tisoč hektarjev zasejanih s pšenico, letos pa le še 27 tisoč hektarjev.

SLS bo vztrajala v prizadevanjih za povečanje samooskrbe s hrano, zato bo tudi vztrajala v podpori kmetom pri prizadevanjih za pravično ceno pšenice in drugih kmetijskih pridelkov.

Preneseno iz strani www.sls.si