SLS poziva vlado, da zaradi dramatičnega poslabšanja razmer zaradi vsakodnevnih napadov zveri na jutrišnji seji potrdi izreden odstrel ter zaščiti ljudi in njihovo premoženje na podeželju

Ljubljana, 5. junij 2019 – SLS poziva vlado, da zaradi dramatičnega poslabšanja razmer zaradi vsakodnevnih napadov zveri na jutrišnji seji potrdi izreden odstrel ter zaščiti ljudi in njihovo premoženje na podeželju.  Dosedanje izgovarjanje vladnih predstavnikov, da ne morejo ukrepati, je za kmete in druge ljudi na podeželju žaljivo, podcenjujoče in predstavlja tudi kršitev človekovih pravic.

V primeru, da Vlada RS ne bo nemudoma ukrepala, bo Slovenska ljudska stranka pozvala ljudi na podeželju k državljanski nepokorščini ter z vsemi drugimi demokratičnimi sredstvi vršila pritisk na odgovorne, ki ne opravljajo svojega dela za zaščito ljudi na podeželju in njihovega premoženja.

SLS podpira tudi vse civilne iniciative, ki so se oblikovale in se oblikujejo v okoljih z najbolj množičnimi napadi zveri. Ob neupoštevanju njihovih in naših pozivov k takojšnjemu ukrepanju, je verjetno samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo tudi do človeških žrtev.

Preneseno iz strani www.sls.si