SLS poziva vlado Republike Slovenije k odgovornemu odnosu do zdravja

Zdravje mora postati v Sloveniji splošna vrednota in temeljna človekova pravica ter odgovornost!

 

Ljubljana, 15. februar, 2019 – Za SLS niso sprejemljive spremembe zdravstvenega sistema, ki temeljijo le na finančni učinkovitosti brez sočasnega doseganja uspešnosti – doseganja boljšega zdravja prebivalstva. Izboljšati in urediti je treba upravljanje s človeškimi, materialnimi in finančnimi viri v zdravstvu. Zdravstvo potrebuje strokovno usposobljeno zdravstveno osebje ter kakovosten in izobražen menedžment z ustreznimi pooblastili.

Ogorčeni smo nad izjavo ministra za zdravje Sama Fakina, ki je ocenil, da razmere v slovenskem zdravstvu niso kritične in je med ukrepi na področju primarnega zdravstva, kjer zdravniki družinske medicine že dolgo poudarjajo, da so preobremenjeni in ne morejo več sprejemati pacientov, napovedal, da bi lahko nekatere administrativne naloge prevzele diplomirane medicinske sestre. V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) opozarjajo na preobremenjenost in pomanjkanje izvajalcev zdravstvene nege, ki v vse večjem številu odhajajo na delo v tujino zaradi boljših pogojev dela in večjega plačila. Preusmerjanje dela s preobremenjenih zdravnikov na preobremenjene medicinske sestre vsekakor ni rešitev, ki bi omogočala prebivalcem Slovenije dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.

Pričakujemo, da bo minister Samo Fakin poiskal rezerve za nujne dodatne zaposlitve in stimulativna plačila zaposlenih pri nabavah zdravstvenega materiala, kot je na primer opozoril dr. Noč, ki je dokazal, kakšne prihranke se ob enaki kakovosti lahko ustvari pri nabavi žilnih opornic.

K reševanju tega problema bo vlada RS morala pristopiti sistematično, in sicer na način vzpostavitve mreže ter kriterijev, ki bodo dovoljevali in omogočali sprotno prilagajanje demografskim in ostalim spremembam. Učinkovit zdravstveni sistem mora biti uravnotežen z ekonomskimi možnostmi, pri čemer je treba iskati stalno ravnotežje med potrebami in željami prebivalstva ter razpoložljivimi finančnimi viri, med obsegom zdravstvenih storitev ter učinkovitostjo zdravstvenega sistema. Pri vzpostavljanju učinkovitega in uspešnega zdravstvenega sistema moramo izkoristiti naše znanje, izkušnje iz EU in sveta ter poiskati dogovorne rešitve, ki bodo v skladu z interesi največjega dela prebivalstva. Tudi tu kratkoročno ne bo možno zadostiti vsem potrebam in željam, zato bo nujno treba oblikovati prednostne naloge, ki se lahko oblikujejo le ob tesnem sodelovanju stroke in civilne družbe.

 

Preneseno iz strani www.sls.si