SLS predlaga povabilo upokojenim zdravnikom za pomoč pri skrajševanju čakalnih vrst v zdravstvu

Ljubljana, 6. december 2019 – V zvezi s čakalnimi vrstami v zdravstvu v SLS predlagamo, da se povabi k sodelovanju vse zdravnike, ki so se v Sloveniji upokojili v zadnjih 5 letih. Prepričani smo, da je na voljo dovolj ustreznih kandidatov, ki bi jih lahko povabili k honorarnemu sodelovanju. Zavedamo se, da to ni generalna in dokonča rešitev. Za celovito rešitev je potrebno spremeniti organizacijsko shemo in sprejeti ustrezne zakone. Prepričani pa smo, da bi ta predlagana rešitev precej omilila trenutno stisko.

Dr. Luj Šprohar

Prim. Janez Remškar, dr. med.

Foto: Dnevnik

Preneseno iz strani www.sls.si