SLS: Razvijajmo vrednoto solidarnosti in jo prenašajmo na mlajše rodove

Ljubljana, 20. december 2019 – Danes obeležujemo svetovni dan človeške solidarnosti , ki so ga OZN razglasile leta 2005. Ta dan mednarodno skupnost opominja, da je svet ranljiv in da ogromno njegovih prebivalcev živi v stiski, pomanjkanju in revščini. Svetovni dan človeške solidarnosti razumemo kot novo priložnost za javni premislek, na kakšen način organizirati življenje v družbi, da bodo socialne in ekonomske rešitve v njej najboljše in v maksimalno dobro vseh.

Medčloveška solidarnost je tudi ena od vrednot, ki nas je Slovence povezovala in ohranjala v časih največjih preizkušenj in je vgrajena v same temelje naše narodne biti. Prav je, da to vrednoto ohranjamo, razvijamo in jo prenašamo na mlajše rodove.

Foto: Iskreni.net

Preneseno iz strani www.sls.si