SLS se bo z vsemi demokratičnimi sredstvi borila proti nadaljnji centralizaciji Slovenije

Ljubljana, 29. maj 2019 –  V SLS odločno podpiramo zahteve slovenskih županov in njihovih združenj, ki opozarjajo na naraščajočo centralizacijo Slovenije na vseh področjih in na vse hujše posledice tega procesa. V zadnjih letih se na podeželju množično zapirajo in napovedujejo dodatna zapiranja poslovalnic Pošte Slovenije, bančnih poslovalnic in bankomatov ter izpostav različnih državnih uradov. Posledice za občine in okolja, kjer se to dogaja, so skrajno zaskrbljujoče. Ljudje, posebno mladi, se izseljujejo s podeželja. Zaradi zapiranja delavnih mest na podeželju se dodatno povečuje dnevna migracija zaposlenih posebno v Ljubljano, kar ustvarja probleme v prometu in predstavlja ogromno izgubo časa ter obremenjuje ljudi in okolje.

V SLS se zavzemamo za aktivno decentralizacijo Slovenije s podporo odpiranju novih delavnih mest na podeželju z vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, lesno predelovalnih obratov in spodbujanjem drugih oblik družinske obrti in podjetništva ter z ohranjanjem izpostav državnih uradov. Ljudje na podeželju imajo že po ustavi zagotovljeno enako pravico do osnovnih storitev in primerljive kakovosti življenja.

V SLS pozivamo vse parlamentarne stranke, da s svojimi aktivnostmi v parlamentu in vladi pomagajo zaustaviti ta nesprejemljivi trend popolne centralizacije Slovenije, sami pa se bomo proti temu odločno borili z vsemi demokratičnimi sredstvi.

Preneseno iz strani www.sls.si