SLS v vlogi medija za prenos pobud interesnih skupin na mesta odločanja na lokalni in državni ravni

Hrvatini, 22. februar 2019 – Včeraj se je v Hrvatinih odvijalo regijsko srečanje SLS Slovenske Istre in občni zbor MO SLS Koper, ki ga bo od sedaj vodil predsednik Branko Čehovin. V ožji ekipi bodo še podpredsednica Danjela Lazar, ki bo zadolžena predvsem za mlade in podeželje, Vesna Starman, ki bo koordinator med občinskimi in regijskimi odbori ter Ivan Dekleva, kot organizacijski vodja.

Branko Čehovin je povedal, da se veseli novih izzivov predvsem zato, ker ve, da ima za sabo dobro, strokovno ekipo s svežim elanom.

Prisotni so bili tudi predstavniki sosednjih občinskih odborov zaradi katerega je bila diskusija zelo zanimiva. Dogovorili so se, da bodo v prihodnje sodelovali pri vsebinah, ki se tičejo vseh štirih obalnih občin, kot na primer zaščita kmetijskih zemljišč itd.

Častni gostje so bili predsednik stranke Marjan Podobnik, predsednik Nove generacije Daniel Valentine in podpredsednik Nove generacije Alexander Crowther. Predsednik SLS Marjan Podobnik je poudaril, da je SLS stranka, ki zastopa široke interese, v prvi vrsti pa stranka slovenskega podeželja. Predstavnika Nove generacije sta izrazila zadovoljstvo nad novo energijo ter verjameta, da bodo lahko s skupnimi močmi privabili mlade k sodelovanju.

Podpredsednik je predstavil poročilo o delu v prejšnjem mandatu. Najbolj je ponosen na odprtje Zavoda na Debelem rtiču, pridobitev novega vrtca v Dekanih, na saniranje plazov Krnica, Guci in Podpeč in ohranitev cisterne na Muzejskem trgu.

Tudi v letu 2019 bo MO SLS Koper aktiven v političnem prostoru. Še posebej je bilo izpostavljeno, da bo tako kot SLS na državni ravni tudi MO SLS Koper medij za prenos pobud različnih interesnih skupin na mesta odločanja na lokalni in državni ravni.

Verjamejo, da bodo volivci obalnih občin zaznali, da potrebujejo stranko SLS in njene vrednote v svojem okolju.

Preneseno iz strani www.sls.si