Sodeluj

Izpolnite e-pristopno izjavo in postanite član Slovenske ljudske stranke. Član stranke lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije. Član stranke lahko postane tudi oseba, ki je dopolnila 15 let starosti ob predložitvi pisne privolitve svojega zakonitega zastopnika. Članstvo nastopi z vpisom v register članov, ki se vodi na sedežu stranke, in s plačilom članarine.

IZPOLNI ELEKTRONSKO PRISTOPNO IZJAVO