Tudi Sloveniji se lahko zgodi lakota

Danes, 16. oktobra, po vsem svetu obeležujemo svetovni dan hrane. Osrednji namen tega dne so pozivi k ozaveščanju in kolektivnim ukrepom za boj proti lakoti in zagotavljanje zdrave prehrane po vsem svetu ter prizadevanje za okrepitev lokalnih sistemov prehranjevanja.

»Ob današnjem svetovnem dnevu hrane v SLS še enkrat opozarjamo na nerazumjivo neodgovoren odnos pristojnih ustanov do zagotavljanja prehranske varnosti v primeru kakršnikoli izrednih razmer,« sporoča predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik in dodaja, da je kljub povsem nepredvidljivi prihodnosti glede možnosti zagotavljanja prehranske varnosti  z uvozom hrane in kljub lepim besedam o pomenu lokalno pridelane hrane evidentno, da ostaja temelj slovenske strategije prehranske varnosti na uvozu hrane. 

»Statistika namreč kaže, da v Sloveniji dnevno propadejo več kot tri kmetije. Mladi množično zapuščajo kmetije in podeželje, se preseljujejo v mesta in tujino, stopnja samooskrbe s hrano pa se zmanjšuje. Vse to nas navaja k ugotovitvi, da se v primeru kakršnekoli resne krize z zaprtjem meja v Sloveniji lahko zgodi lakota, ki bi utegnila prizadelti več sto tisoč ljudi. Zato ni mogoče razumeti dejstva, da je  področje kmetijstva in večje pridelave hrane v proračunskih dokumetnih, pa tudi v programu za okrevanje in odpornost praktično spregledano, čeprav bi moralo biti zagotavljanje prehranske varnosti z bistveno večjo domačo pridelavo hrane prva prioriteta, « je kritičen Podobnik. O aktualnih razmerah Podobnik dodaja, da smo v Sloveniji priča podražitvam hrane v trgovinah, kljub pogosto nespremenjenim cenam pri kmetih, torej v škodo potrošnikov na eni in kmetov na drugi strani ter v korist posameznikov, ki bi jih v sedanji situaciji lahko imenovali tudi vojni dobičkarji. »V teh razmerah je nujno, da država uporabi razpoložljive vzvode in zaščiti tako pridelovalce hrane kot potrošnike,« še zaključuje. 

Preneseno iz strani www.sls.si