V ljubljanskem hotelu InterContinental slovenščine ne priznavajo

Precej prahu je med zavednimi Slovenkami in Slovenci sprožila vest, objavljena med drugim tudi v reviji Reporter, da za vodstvo hotela InterContinental v Ljubljani slovenski jezik ne obstaja. Ni ga na uradni spletni strani hotela, ni ga na opozorilu glede določil PCT.

»Neobstoj slovenščine v hotelu sredi slovenske prestolnice ni posledica politike velike mednarodne hotelske verige, na katero se izgovarja vodstvo ljubljanskega InterContinetala. Če ima lahko hotel Intercontinental v Sofiji spletno stran v cirilici in bolgarskem jeziku, ni razloga, da ne bi zmogli postaviti spletne strani tudi v slovenščini. Z razlikovanjem med jeziki na tiste, ki jih hotelska veriga Intercontinental oziroma njihovi zastopniki priznava za upoštevanja vredne in na jezike, katerih obstoja ne priznava, si povzroča krnjenje ugleda in tudi poslovno škodo,« izraža svoje stališče predsednik Narodne zveze pri SLS Borut Korun in dodaja, da zavedni Slovenci pač verjetno njihovih storitev ne bodo uporabljali niti doma niti v tujini.

Po drugi strani pa slovenska država z neukrepanjem zoper kršenje zakona o javni rabi slovenščine ne le izgublja na ugledu, temveč si sama spodkopava temelj svojega obstoja. »Brez slovenskega jezika se Slovenci na tem koščku zemlje ne bi nikoli poenotili v zahtevi po svoji samostojni državi. Če se bomo odpovedali spoštovanju in negi svojega jezika, se bomo odpovedali tudi svoji državi. Neukrepanje v primeru nespoštovanja zakona o javni rabi slovenščine v nekem hotelu morda ne zveni usodno. A s tem h kršenju vabimo vse, ki poslujejo v Sloveniji in slovenskega naroda ne spoštujejo dovolj, da bi sami od sebe upoštevali tukajšnji jezik,« je jasen Korun. 

Naložbe iz tujine so za Slovenijo in slovenski narod praviloma koristne, kot so za tamkajšnje skupnosti koristne naložbe slovenskih podjetij v tujini. A narodi v drugih državah premorejo toliko samospoštovanja, da od tujih, tudi slovenskih vlagateljev terjajo spoštovanje jezika in običajev skupnosti, ki jih je sprejela medse. »Brez slovenščine v javni rabi ne bo več slovenskega naroda in slovenske države, zato pozivamo naše za to pristojne inšpektorske službe, da skladno z zakonom ukrepajo. Le, če bomo spoštovali sami sebe, nas bodo spoštovali tudi drugi,« še zaključi Borut Korun. 

Preneseno iz strani www.sls.si