V prostorih Muzeja VSO je potekala okrogla miza z naslovom Spremembe pokojninske zakonodaje, ki so jo organizirale seniorske organizacije Slovenske ljudske stranke, Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije

Pogovor je povezoval Branko Šumenjak, predsednik kluba seniork in seniorjev SDS. Kot uvod v razpravo je direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež predstavil spremembe pokojninske zakonodaje.

Udeleženci so kritično ovrednotili predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo. Glavna novost je zvišanje odmernega odstotka na 63,5 % za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe.

Član strokovnega sveta pri SLS dr. Andrej Umek je reformo označil za všečno, a ne dovolj korenito, saj ta ne zadeva bistvenega problema: »Demografska slika se je v zadnjih letih močno spremenila. Ko je bila uvedena 40 letna delovna doba, je bila predvidena življenjska doba okoli 60 let.« Opozoril je tudi na nujnost spremembe v podjetjih: »Tako kot so na delovnem mestu normalna izobraževanja, bi morale biti tudi premestitve na različna delovna mesta nekaj povsem običajnega, da bi vsak lahko opravljal svojim letom primerno delo.« Na koncu je še dodal, da bi mladi morali imeti zagotovljen gladek prehod iz šolanja v delo, a za to moramo poseči v šolski sistem in izobraževati mlade za tiste poklice, ki jih potrebujemo. Dr. Umek že vrsto let opozarja na nujne reforme izobraževalnega sistema, ki bodo zmanjšale število dijakov in študentov na težko ali nezaposljivih programih in povečali število šolajočih se v programih, ki so na trgu dela iskani in vodijo do možne zaposlitve.

Evropska poslanka Romana Tomc, članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v EP in predsednica Strokovnega sveta za delo, družino in socialne zadeve pri SDS je slovenske pokojnine označila za nedostojne in nadaljevala, da je »pokojninski sistem vzdržen takrat, ko lahko s prispevki izplačamo vse pokojnine za tekoče leto, nam pa zmanjka približno milijarda letno«. Opozorila je, da vsak poseg v pokojninski sistem pomeni posledice na prihodnost in da je potrebna popolna reforma pokojninske zakonodaje, ker zgolj posamezni popravki povzročajo vedno nove anomalije.

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je poudaril, da bi minimalna pokojnina za 40 let delovne dobe morala biti nad pragom revščine, ljudje pa se je ne bi smeli sramovati. In da čeprav so plače nizke, rastejo vseeno hitreje kot pokojnine in tako je razmerje med povprečno plačo in pokojnino vse večja. Dejal je, bi zaradi populističnih potez vlade v kombinaciji z novo gospodarsko krizo lahko zopet prišlo do ZUJF-a.

Sodelujoči na okrogli mizi so spregovorili tudi o drugih izdatkih, ki se poleg pokojnin še izplačujejo iz pokojninske blagajne.  Igor Klinar iz NSi je le-te izdatke imenoval »navlaka« in poudaril, da je to navlako treba očistiti.

Vir: sds.si

Preneseno iz strani www.sls.si