[VIDEO] V 12 letih dela imamo veliko za pokazati!

V zadnjih 12 letih smo z županom Miranom Gorinškom na čelu resnično trdo delali, zato imamo veliko za pokazati. 

 • Obnovili smo konjiški Stari trg skupaj z novo kanalizacijo in vodovodom.
 • Zgradili smo Centralno čistilno napravo.
 • Postavili smo 2 nova vrtca: v Ločah in Tepanju.
 • Obnovili smo Dvorec Trebnik in vanj naselili razpršeni hotel.
 • Zgradili smo več kot 160 km optičnega omrežja.
 • Lotili smo se projekta Prostofer, s katerim je starejšim na voljo brezplačen prevoz.
 • Preko meja smo ponesli glas naše občine ter pripeljali zanimive sogovornike na Gimnazijo:
  veleposlaniki ZDA, UK, Češke in Slovaške, Kofi Annan (takrat OZN), kozmonavt Tokarev, predsedniki (Drnovšek, Turk, Pahor), župani prijateljskih mest ipd.
 • Spremenili smo Občinski prostorski načrt, zato se veselimo novih gradenj in delovnih mest.
 • Zgradili smo novi most na Zbelovem.
V sodelovanju z DRSI smo posodobili 10 km regionalnih cest (Konjiška vas–Žiče, Bezina–Barbara, Žiče–Loče, Mlače–Lušečka vas, Penoje-Dolga gora). Zgradili smo krožišče Ulipi, levi zavijalec v Novem Tepanju in nov most v Škednju. Z občinskim proračunom smo obnovili ceste Podpeč (Velbi)–Lipoglav, Godec–Pirš, Loče–Lipoglav, Ulica Antona Janše, odseka v Vešeniku in Zg. Pristavi,Petelinjeku, Prelogah in Sp. Grušovju, izvajamo pa še odseke na Brdu in Slov. Konjice- Zreče, torej več kot 7 km cest.