Volivci, hvala za zaupanje

Ljubljana, 18. november 2018 – V Slovenski ljudski stranki se zahvaljujemo volivkam in volivcem za izjemno podporo kandidatkam in kandidatom SLS za župane in občinske svetnike. Kot kažejo trenutni rezultati, bomo spet stranka z največ župani in po teh volitvah najmanj tretji po številu občinskih svetnikov, kar si po zahtevnem obdobju, ki je za nami, štejemo za veliko zmago. To jemljemo tudi kot priznanje in potrditev dosedanjega odličnega dela županov in občinskih svetnikov SLS ter kot spodbudo, da z lokalne ravni prenesemo tudi na državno raven ta odgovoren, povezovalen in uspešen način dela. Prepričani smo, da bomo v prihodnje enako uspešni tudi na državni ravni, in ena naših prioritet bo, da bodo lokalne skupnosti dobile vsa potrebna sredstva iz državnega proračuna, kar jim po zakonu in Ustavi RS pripada. Dokazano je namreč, da se razvojna sredstva preko občin praviloma bolje izkoristijo, kot če se o tem odloča in projekte financira centralistično neposredno iz državnega proračuna.

V SLS smo veseli tudi ponovne okrepitve sodelovanja pomladnih strank, prav tako nam je v veselje sodelovanje z drugimi strankami, ki smo mu bili priča v različnih slovenskih občinah. Verjamemo, da je krepitev sodelovanja programsko sorodnih stran prvi korak k dolgoročnemu uspešnemu in stabilnemu razvoju Slovenije. Prav tako pa je pomembno tudi, da smo sposobni sodelovanja z vsemi strankami in skupinami, ki na volitvah dobijo podporo volivcev. To je pot, v katero verjamemo, in ki je predpogoj, če želimo izkoristiti vse razvojne potenciale, ki jih Slovenija ima. SLS želi tudi preko Partnerstva za prihodnost postati prostor sodelovanja strokovnjakov in vseh, ki želijo svoje znanje in izkušnje deliti v korist celotne družbe, zato vabimo prav vse, ne glede na strankarsko in ideološko opredelitev, k sodelovanju pri oblikovanju čim boljših stališč o najpomembnejših razvojnih in drugih vprašanjih prihodnosti Slovenije in Evrope.

Preneseno iz strani www.sls.si