Voščilo ob prihajajočih praznikih

Končujemo leto, ki je bilo za SLS izpolnjeno s številnimi dogodki. Doživljali smo trenutke razočaranja ob neuspehih in trenutke veselja ob uspehih in dogodkih, ki so nas povezali in nas navdajajo z optimizmom, da upravičeno samozavestno stopamo v čas, ki je pred nami. Ne da bi podcenjeval katerokoli dogajanje na lokalni, državni ali evropski ravni, bi na prvo mesto med dogodki v letu 2018 postavil spominsko slovesnost v Unionski dvorani, odkritje spominskega obeležja in simbolični stisk rok dveh največjih živečih Slovencev, Ivana Omana in Borisa Pahorja. Njuna prisotnost v Unionski dvorani, njuna odkrita podpora SLS, kakršno gradimo, in njuna pripravljenost, da s svojimi lepimi pa tudi težkimi izkušnjami v življenju želita pomagati Slovencem k spravi za resnico, predstavlja ne le veliko upanje za SLS, pač pa tudi za celotno Slovenijo in njene ljudi.

Leto, ki je pred nami, bodo v političnem smislu zaznamovale vsaj ene volitve, to so evropske volitve v maju 2019, na katere se SLS intenzivno pripravlja in to za obe možnosti: ali za samostojni nastop z močno listo kandidatov iz kroga uglednih članov SLS ter predstavnika Nove ljudske stranke, Franca Kanglerja, s katerim sem pred dnevi podpisal pismo o nameri o sodelovanju na evropskih volitvah. Druga možnost je oblikovanje skupne liste z NSi, kateri smo v skladu s sklepom IO SLS poslali pobudo za začetek pogovorov o možni skupni listi. Pred evropskimi volitvami bo SLS v maju 2019 v Krškem na stadionu Matije Gubca organizirala svoj tradicionalni tabor, aprila 2019 pa bo predvidoma v Žalcu statutarno–programski kongres.

Moč in pomen SLS je še posebno v tem, da smo kot zgodovinska in kot najstarejša demokratična politična stranka po 2. svetovni vojni v Sloveniji, vedno skušali dajati prednost skupnemu dobremu pred lastnimi strankarskimi interesi. V letu in letih, ki so pred nami, se bo pomen strank s takim odnosom ob nepredvidljivih domačih in mednarodnih gospodarskih, socialnih in varnostnih ter političnih razmerah še okrepil. Zato je nujno, da smo kot stranka v celoti pripravljeni na izzive, ki so pred Slovenijo in Evropo, in zato se še enkrat na vse vas obračam s prošnjo in pozivom, da po svojim najboljših močeh pomagate vzpostaviti močno SLS s spoštovanja vrednimi in kredibilnimi nosilci tudi v vseh tistih občinah oz. okoljih, kjer SLS danes praktično ne obstaja ali pa zgolj vegetira. Naj nam bo ta izziv v spodbudo, da k delu pristopimo na način, da bomo vredni biti nasledniki velikih imen iz preteklosti naše stranke od Kreka, Korošca in Omana do vseh drugih, morda zgodovini neznanih, a zato nič manj pomembnih ljudi, ki so s svojim življenjem in delom odločilno pripomogli, da smo kot narod stali in obstali (kot je rekel Primož Trubar).

Marjan Podobnik, predsednik Slovenske ljudske stranke

Preneseno iz strani www.sls.si