Za ohranitev poseljenega podeželja so zelo pomembne majhne in srednje kmetije

SLS se zavzema za pavšalno obdavčitev kmetov, obrtnikov in podjetnikov

Ljubljana, 15. 11. 2018 – SLS je sinoči na Ptuju organizirala okroglo mizo o pomenu lokalno pridelane hrane in zadružništva za povečanje SLO samooskrbe s hrano. Uvodoma so spregovorili: Miša Pušenjak, kmetijska svetovalka in specialistka za zelenjadarstvo, Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Tone Horvat, direktor Centra biotehnike in turizma GRM Novo mesto, ter Marjan Podobnik, predsednik SLS.

Sledila je razgibana razprava z enotnimi stališči, da je za ohranitev obdelanega in poseljenega podeželja treba odločno podpreti družinske kmetije, ne le velike, ampak enako tudi male in srednje.  Krepitev družinskih kmetij je tudi pogoj za povečanje samooskrbe s hrano in dolgoročno stabilnost samooskrbe. Tudi majhne in srednje velike kmetije lahko predvsem s pridelavo ekološko pridelane hrane zagotovijo ustrezen prihodek, ki bo omogočal tudi dostojno življenje mladim prevzemnikom kmetij in njihovim družinam. Izpostavili so tudi nujnost boljše poslovne organiziranosti slovenskih kmetov.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je ob koncu povzel razpravo z ugotovitvijo, da si bo SLS tudi v prihodnje odločno prizadevala za enakovredno kakovost življenja vseh, ne glede na to, kje živijo; da bo nasprotovala kakršnimkoli dodatnim obdavčitvam kmetov, obrtnikov in podjetnikov ter si prizadevala, da se jih razbremeni nepotrebnega administriranja z možnostjo pavšalne obdavčitve; da si bo prizadevala za spremembo zakonodaje, ki nepotrebno ovira večjo porabo lokalno pridelane hrane v šolah, vrtcih in drugih javnih zavodih, in da se bo zavzemala za polno sledljivost hrane, ki jo uživajo slovenski potrošniki.

Preneseno iz strani www.sls.si