Za pravico do slovenske šole v Lendavi

Marjan Maučec, državni svetnik SLS: »Spoštujemo in podpiramo pravico Madžarov in Italijanov, da na dvojezičnem območju lahko njihovi otroci obiskujejo dvojezično šolo. Nesprejemljivo pa je, da v Lendavi slovenski otroci ne morejo obiskovati slovenske šole. Od slovenske vlade pričakujemo, da to anomalijo nemudoma odpravi. In da se odločno zavzame za to, da Slovenci na Madžarskem in v Italiji dobijo enake pravice, kot jih imajo Madžari in Italijani v Sloveniji, vključno z zagotovitvijo poslanskega sedeža v njihovih parlamentih.«

Preneseno iz strani www.sls.si