Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe

Ljubljana, 16. november 2018 – Slovenska ljudska stranka je v začetku novembra v prostorih Slovenske matice organizirala pogovorni večer z naslovom Zakaj je krščanstvo tako pomembno za dobrobit družbe. S svojim sodelovanjem so nas počastili dr. Stane Granda, dr. Janez Šumrada in ddr. Jonatan Vinkler, pogovor pa je povezoval Matjaž Lulik, predsednik OO SLS Škofljica.

Vprašali smo se, kako in zakaj krščanske družbe delujejo v primerjavi z drugimi in tudi s samimi seboj, če so se morda oddaljile od omenjenih korenin. Izraženih je bilo več zelo lucidnih misli, v nadaljevanju pa povzemamo tiste, ki so najbolj izstopale. Dr. Stane Granda je izrazil Slovenski ljudski stranki prijazne besede naklonjenosti in spodbudil vse kristjane, naj zaupajo v moč naše vere in razmišljajo o pokristjanjevanju nekristjanov, tudi tistih, ki v Evropo prihajajo na novo. Dr. Janez Šumrada je opisal pomembne ostaline krščanstva v zahodni družbi in se vprašal, ali smo kristjani dovolj naredili za udejanjanje teh vrednot v javnem življenju. Omenil je denimo jasen družbeni nauk Cerkve glede tega, kako naj družba dobro deluje, z jasnimi smernicami o socialnem tržnem gospodarstvu, ki pa v Sloveniji ni pustil večjega pečata. Ddr. Jonatan Vinkler je kot eno temeljnih krščanskih vrednot, posebno iz tradicije protestantizma, izpostavil odgovornost, v današnjem času na primer do okolja. Odločno je potrdil tezo, da tudi znanost včasih deluje po religioznih principih in navedel konkretne primere člankov, ki so bili namenoma napisani z napačnimi znanstvenimi dejstvi, a jih je bralstvo navdušeno sprejelo. Po njegovem mnenju bi bilo tudi vredno ponovno razmisliti o vlogi duhovnika v sodobni družbi, saj se je veliko vernikov iz cerkva preselilo na kavče psihoanalitikov – v Sloveniji pa je problem depresije še posebej velik.

Vsi spoštovani gostje so nam opisali zgodovinske mejnike glede krščanske misli in njenega vpliva na življenja ljudi, saj jih je vera spremljala od rojstva pa vse do njihovih odhodov v večnost. Kot posebno dramatično obdobje so izpostavili I. sv. vojno, ko so izhajali vsi glavni akterji te kataklizme iz tradicionalno krščanskih družb. Takrat se je v zelo veliki meri pojavil dvom v karkoli, hkrati pa so se pojavili novi misleci, ki so ponovno vzeli pod drobnogled izvirno misel, poziv k ponovnem prevrednotenju interpretacij ter resen poziv k iskreni samorefleksiji. Eden takih zelo značilnih je bil denimo teolog Karl Barth.

Skupni zaključek, ki ga velja po našem mnenju izpostaviti, je pripoznanje posameznika kot največje vrednote ter s tem povezane nedotakljivosti človekove osebe, po čemer se krščanske družbe bistveno razlikujejo od ostalih.

V debati so svoje misli z name delili tudi dr. Andrej Umek, dr. Janez Podobnik in Andrej Lokar, predsednik KUD Kdo?. G. Lokar je izpostavil, da je Slovenija pravzaprav brez neke resne javne sfere, v kateri bi se različna mišljenja resno soočala med seboj.

 Matjaž Lulik

Preneseno iz strani www.sls.si