Zakonodajni referendum o spremembah Zakona o vodah

Zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) bo potekal v nedeljo, 11. julija 2021.
Referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?”
 
Slovenska ljudska stranka (SLS) je vedno podpirala ustanovo referenduma kot najvišji izraz demokratične volje ljudstva, ki nam je nenazadnje pred 30 leti prinesla samostojno slovensko državo. Pravica posameznika, da na volitvah ali referendumu soodloča o usodi slovenske skupnosti, je temeljna človekova pravica. Vendar pa vsaka pravica od nas terja tudi odgovoren odnos do nje.
Kot je pomembno, da se pred pomembnimi zasebnimi odločitvami, o njihovih posledicah poglobljeno pozanimamo, je smiselno, da tudi odločitve za skupnost sprejemamo kar najbolje poučeni. Pristojnim za pripravo in tistim, ki so popravke Zakona o vodi sprejeli, javnosti ni uspelo dovolj jasno razložiti, kje naj bi prišlo do domnevnega izboljšanja varstva vodnih bregov in omejitve njihove izrabe v zgolj javni namen. Zato je preko 50.000 naših sodržavljanov podprlo pobudo za zgoraj omenjeni referendum. Tudi organizatorji predloga za referendum so pri svojem nagovarjanju k podpisu javnost zavajali s pavšalnimi trditvami, ki z vsebino zakona nimajo kaj dosti skupnega. Težko se bo našel kdo, ki bi verjel, da si je več kot polovica podpisnikov zahteve za referendum Zakon o vodah prebrala.
V SLS smo se z novim Zakonom o vodi že pred časom seznanili in ugotovili, da nova ureditev prinaša jasnejšo opredelitev pristojnosti javnih ustanov pri urejanju obale, omogoča lažje urejanje javne infrastrukture in poplavne varnosti, ter bolje varuje obalo pred zasebnimi željami za gospodarsko izrabo, ki bi omejila javno dostopnost obale. V presoji o podpori zakonu se SLS naslanja tudi na izkušnje svojih županov, ki imajo najbolj pristen stik s potrebami lokalnega prebivalstva in so najpomembnejši branik pred degradacijo okolja. Župani, ki se sicer neradi opredeljujejo do državnih tem, so novi Zakon o vodi podprli, saj jim bo olajšal delo v skupno dobro njihove skupnosti tudi na območju obal, potokov, rek in jezer.
Dopolnitev Zakona o vodah bi vsekakor lahko bila celovitejša in bolj trajnostno naravnana, a njegova zavrnitev na referendumu bi prinesla le ohranitev starega zakona, ki je kvečjemu slabši, zagotovo pa prav nobenega izboljšanja. Na referendumu zato SLS spodbuja h glasovanju v podporo novemu Zakonu o vodah. Še bolj pa se nam zdi pomembno, da bi tako tisti, ki so zakon pripravili in ga sprejeli, kot tisti, ki mu odločno nasprotujejo, ne glede na izid referenduma, skupaj poskusili poiskati še boljšo rešitev.
Verjamemo, da bo sedaj referendumska kampanja pomagala razčistiti zavajajoče interpretacije zapisanega v zakonu. Predvsem pa želimo, da kampanja poteka v duhu korektne predstavitve stališč, brez sovražnega govora in strpno.

  • Torej, udeležimo se referenduma in glasujmo ZA Zakon o vodah.  
     

Marjan Podobnik,
Predsednik SLS

Preneseno iz strani www.sls.si