Že 80 županov različnih strank podprlo čimprejšnje oblikovanje nove vlade

V Klubu županov SLS smo bili eni od pobudnikov izjave v podporo čimprejšnjemu oblikovanju nove vlade, ki jo je doslej podpisalo 80 županov, podpisi pa še prihajajo.

Med podpisniki izjave, v kateri pojasnjujemo svojo odločitev in podporo, da se oblikuje nova vključujoča in povezovalna koalicija in vlada, ki bo delala za skupno dobro, je slaba polovica članov Kluba županov SLS, drugi pa so člani drugih strank ali neodvisni.

V nadaljevanju objavljamo izjavo in seznam podpisnikov.

Predsednik Kluba županov SLS Franci Rokavec

 

Župani slovenskih občin

 

JAVNI POZIV VODSTVOM VSEH PARLAMENTARNIH STRANK

 

Vsi prebivalci Slovenije živimo v občinah. Za kvaliteto življenja je delovanje lokalne samouprave bistvenega pomena. Naloge, ki so naložene občinam, morajo biti zadostno finančno podprte ter hkrati harmonizirane s funkcijami, ki jih opravlja državna uprava.

 

Ugotavljamo, da sta zavrnitev zadostnega dviga povprečnin ob sprejemanju proračunov za 2020 in 2021 ter nenaden odstop vlade tik za tem negativno vplivala na delo občin. Državna administracija se v nekaterih primerih sklicuje na tekoče posle, projekti stojijo. V primeru predčasnih volitev, ki se sedaj ponujajo, bomo naslednjo delujočo vlado dobili šele jeseni. V času prostega teka bodo stale mnoge pomembne zadeve. Težave, ki jih spremljamo pri počasnem črpanju sredstev iz skladov EU se bodo kvečjemu povečale. Pogajanja o naslednjem 7 letnem proračunu EU so v kritični fazi, vladni predstavniki pa se niti vseh usklajevalnih sestankov ne udeležujejo na primerni ravni.

 

Še več zlasti napačna prioriteta sedanje finančne perspektive, ki daje absolutno prednost mehkim vsebinam, je povsem neustrezna. Prav zato bi bilo nujno, da imamo polno delujočo vlado, ki bo razumela probleme ljudi in ki bi pripravila okvir prioritet za naslednjo finančno perspektivo v smislu jasne prioritete vlaganj EU sredstev v infrastrukturne projekte.

 

Zato podpisani župani slovenskih občin apeliramo na vse slovenske parlamentarne stranke, da prenehajo s politiko izključevanja na ideološki osnovi ter se začnejo resno pogovarjati o sodelovanju za reševanje akutnih problemov, ki pestijo naše občane. Na tej osnovi naj sestavijo novo, vključujočo in povezovalno koalicijo in vlado, ki bo delala za skupno dobro. Ki bo sposobna poskrbeti za normalno delovanje vseh družbenih sistemov, vključno z zadostnim financiranjem lokalne samouprave, uredila zakonsko podlago za dolgotrajno oskrbo, odpravila nered ter skrajšala čakalne dobe v zdravstvu.

 

Verjamemo, da ta potreba obstaja zdaj in bo obstajala tudi po morebitnih predčasnih volitvah, le da bodo v zadnjem primeru nakopičeni problemi še večji. Res je škoda časa in denarja, ki gresta v nič zaradi nesposobnosti medsebojnega sodelovanja in pomanjkanja vključujoče politike slovenskih parlamentarnih strank. Na lokalni ravni obstajajo v občinskih in mestnih svetih v različnih občinah zelo različne, politično raznobarvne koalicije. V veliki večini zelo dobro delujejo v skupno dobro. Zato pozivamo vse parlamentarne stranke, da sledijo temu zgledu, pozabijo na stare zamere in prično sodelovati.

Župani slovenskih občin

 

SEZNAM ŽUPANOV:

 

 1. Ahačevčič Igor, občina Dobrepolje
 2. Benčina Ivan, občina Loški potok
 3. Benko Alojz, občina Trnovska vas
 4. Borko Jurij, občina Središče ob Dravi
 5. Brecel Martin, občina Dobrna
 6. Cigala dr. Marijana, občina Dravograd
 7. Cimperman Janez, občina Ig
 8. Crnkovič Ivan, občina Kostel
 9. Cukjati Daniel, občina Vrhnika
 10. Čadež Milan, občina Gorenja vas-Poljane
 11. Čebulj Franc, občina Cerklje na Gorenjskem
 12. Doles Jože, občina Bloke
 13. Fakin dr. Darinka, občina Majšperk
 14. Glavač Alojz, občina Moravske toplice
 15. Glažar mag. Stanislav, občina Hajdina
 16. Golob Franc Franjo, občina Vuzenica
 17. Horvat Borut, občina Turnišče
 18. Horvat Franc, občina Tišina
 19. Horvat Mitja, občina Duplek
 20. Hribar mag. Marjan, občina Šmarješke toplice
 21. Jaklin mag. Damijan, občina Velika Polana
 22. Jordan Ivan, občina Škofljica
 23. Kambič Polona, občina Semič
 24. Kapler Jože, občina Škocjan
 25. Kastelic Alojzij, občina Trebnje
 26. Kavčič Alojzij, občina Juršinci
 27. Kokot Jožef, občina Gorišnica
 28. Komidar Janez, občina Loška dolina
 29. Kostelec Andrej Martin, občina Šentrupert
 30. Kozjek Ciril, občina Šenčur
 31. Kramberger mag. Janez, občina Lenart
 32. Krebel Dušan, občina Mežica (ustna potrditev)
 33. Krmelj dr. Vlasta, občina Selnica ob Dravi
 34. Krštinc Dušan, občina Straža
 35. Kužnik Jože, občina Polzela
 36. Ledinek Branko, občina Rače – Fram
 37. Leskovar Anton, občina Kidričevo
 38. Leskovšek Franc, občina Dobje
 39. Luznar Anton, občina Železniki
 40. Magyar Janez, občina Lendava
 41. Majcen Franc, občina Makole
 42. Marinič Branko, občina Videm
 43. Meglič Ivan, občina Naklo
 44. Meserko Rajko, občina Šmartno Pri Litiji
 45. Milavec Blaž, občina Sodražica
 46. Molan Ivan, občina Brežice
 47. Novak Ludvik, občina Puconci
 48. Ocvirk Srečko, občina Sevnica
 49. Orban Ludvik, občina Hodoš
 50. Petovar Slavko, občina Veržej
 51. Petre Branko, občina Vojnik
 52. Podvršnik mag. Boris, občina Zreče
 53. Pravdič Slavko, občina Zavrč (ustna potrditev)
 54. Pukšič Franc, občina Destrnik
 55. Rakovnik Marko, občina Lovrenc na Pohorju
 56. Repič mag. Milan, občina Benedikt
 57. Rokavec Franci, občina Litija
 58. Rosc Ciril, občina Luče
 59. Rupar Marko, občina Cerknica
 60. Selak Janez, občina Šentjernej, podžupan s funkcijo župana
 61. Setnikar Franc, občina Dobrova-Polhov Gradec
 62. Skerbiš Dušan, občina Mirna
 63. Slapar Matej, občina Kamnik
 64. Smrdelj Robert, občina Pivka
 65. Stanko Miran, občina Krško
 66. Strnad Dušan, občina Ivančna gorica
 67. Suhoveršnik Ivan, občina Mozirje (ustna privolitev)
 68. Sušnik Franc, občina Vransko
 69. Škrlec Peter, občina Sv. Jurij v Slovenskih Goricah
 70. Šuštar Aco Franc, občina Vodice
 71. Tasič Matic, občina Prevalje
 72. Verlič dr. Peter, občina Grosuplje
 73. Vetrih Slavko, občina Vitanje
 74. Vošner Mirko, občina Muta
 75. Vovk Franci, občina Dolenjske Toplice
 76. Vrankar Olga, občina Lukovica
 77. Vrbnjak mag. Danijel, občina Ormož
 78. Zdolšek Franc, občina Laško
 79. Žagar dr. Ivan, občina Slovenska Bistrica
 80. Žohar Tomaž, občina Braslovče

Preneseno iz strani www.sls.si