Žveglič: Odkar SLS ni v Državnem zboru RS, podeželje nima več svojega odločnega zagovornika

Ljubljana, 26. april 2019 – Danes je Sindikat kmetov Slovenije pred Ministrstvom za okolje in prostor z ostanki zadnjega pokola domačih živali protestiral proti zgrešenemu načinu gospodarjenja z zvermi v zadnjih letih. Podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije in vidni član SLS Roman Žveglič je opozoril na problem zveri v Ilirski Bistrici in širše. Poudaril je, da je država lastnik zveri in divjadi, za katere bi morala kot dober gospodar poskrbeti. Država bi morala v prvi vrsti poskrbeti za ohranitev poseljenosti in obdelanosti podeželja, kar pa ne bo mogoče, če bodo kmetje na podeželju prenehali s pašo živine na pašnikih. Že več let je namreč evidentiran porast napadov zveri na domače živali in divjad, kar je posledica nekontrolirane rasti populacije zveri. Žveglič opozarja, da odkar Slovenska ljudska stranka ni zastopana v slovenskem parlamentu, podeželje nima več svojega odločnega zagovornika.

Podpredsednik SKZ pri SLS Klemen Šavli je izrazil zaskrbljenost, da vse to vodi v opuščanje kmetovanja na področjih, kjer so pogoji to panogo že sami po sebi slabši. »Posledično bomo priča še večjemu zaraščanju ter upadu prihodkov od turizma zaradi neobdelane krajine in nevarnosti pred napadom zveri«, opozarja Šavli.

Večkrat oškodovani kmet Florjan Peternel iz Ilirske Bistrice je izrazil velik obup nad grozljivim porastom škode po zvereh in neukrepanjem pristojnega ministrstva za ureditev staleža zveri. »Če tega ne bo naredila država, bomo mi, ne bojimo se nikogar več«, je še povedal Peternel.

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je izjavil, da na ministrstvu razumejo stisko kmetov in so tudi sami globoko razočarani nad odločitvijo sodišča, ki je ugodilo pritožbi organizacije Alpe Adria Green in s tem zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, čeprav je bila zahteva za odvzem medvedov strokovno utemeljena.

Predstavniki kmetov Klemen Šavli, Roman Žveglič ter 3 oškodovani kmetje iz Ilirske Bistrice so bili povabljeni na pogovor s sekretarjem Mavrom, ki se je seznanil z njihovimi problemi in predlogi. Prosili so ga, da se poenostavi interventni odstrel zveri, ki je  kakorkoli povzročila škodo. Interventni odstrel bi moral biti dejansko interventen, kar pomeni, da je odločba izdana najkasneje v 24 urah po vloženi vlogi.

SKZ pri SLS

Preneseno iz strani www.sls.si